Oficiální stránky římskokatolické farnosti Dobratice
Biblický citát na dnešní den
Zkouška víry vede k vytrvalosti. (Jak 1,3)

Kalendář akcí 2020

od 1. ledna - Třikrálová sbírka (koledování) – děti farnosti Dobratice (prosíme o dobrovolníky)

7. února – Farní společenský večírek (ples) - v tělocvičně ZŠ v Dobraticích

12. dubna – Slavnost Ježíšova vzkříšení – kostel v Dobraticích

Každé úterý během května v 18.15h – kaple ve Vojkovicích - májová pobožnost

3. května – Pouť sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích

31. května – Poutní Slavnost Navštívení Panny Marie a svěření dětí Dítěti Ježíš. (za nepříznivého počasí se bohoslužba z kaple přesouvá do kostela v Dobraticích)

5. června – Noc kostelů

28. června – Výročí posvěcení kaple (krmáš) ve Vojkovicích (za nepříznivého počasí se bohoslužby v 10.30h z kaple přesouvají do kostela v Dobraticích)

1. července – Setkání dětí s výukovým programem – v areálu kamenité, Prašivá

13. září – Mše v kapli ve Vojkovicích (za nepříznivého počasí se bohoslužby v 10.30h z kaple přesouvají do kostela v Dobraticích)

11. října – Výročí posvěcení kostela „krmáš“ – Kostel sv. Filipa a Jakuba – farnost Dobratice

17. října – Misijní průvod - od misijního kříže na Hranicích do kostela v Dobraticích

1. listopadu – v 10h pobožnost za zesnulé – na hřbitově

29. listopadu – adventní koncert v kostele v Dobraticích

24. prosince – "půlnoční" vánoční mše sv. v kostele v Dobraticích

Poděkování za úrodu – bude spojeno s výstavou Zahrádkářů v Dobraticích a ta bude spojena s volbami do krajů (podzimní datum teprve vyhlásí prezident).

3. Společenský večírek - ples

3. Společenský večírek - farní ples

II. ročník Vánočního turnaje v malé kopané

II. ročník Vánočního turnaje v malé kopané

Mše svaté v nemocniční kapli ve Frýdku-Místku

Mše svaté v nemocniční kapli ve Frýdku-Místku

Přijměte pozvání ke společnému slavení svátků Narození Krista Ježíše a svátků novoročních

24. 12. - předvečer slavnosti Narození Páně

v 9.30 - požehnání betlémského světla
od 9.30 do 12.30 - si můžete odnést betlémské světlo na štědrovečerní stůl(světlo nabídnou členky Junáckého oddílu z Dobré)
ve 22:00 - mše svatá, zpívá farní sbor Filia

25. 12. - slavnost Narození Páně

10:00 - mše sv. - zpívá farní sbor Filia.

26. 12. - svátek sv. Štěpána

9:00 – mše sv.
15:30 - společný zpěv vánočních koled (Vystoupí Dětský pěvecký sbor ZŠ Dobratice, Chrámový sbor Filia Dobratice)

31. 12. – poslední den roku - silvestr

17:00 - mše sv. - děkujeme za vše dobré uplynulého roku

1.1.2020 – slavnost Matky Boží, P. Marie, světový den modliteb za mír, Nový rok

10:00 - mše sv.

S vděčností za vše krásné v uplynulém roce,
s přáním znovu objevení hloubky prožitku podstaty vánoc,
a Boží požehnání v roce příštím
přeje P. Jan Wojnar

Vánoční koncert 2019

Vánoční koncert v Dobratickém kostele - 2019

Adventní koncert 2019

Adventní koncert v Dobratickém kostele - 2019

Vstupné dobrovolné pro konkrétní matku samoživitelku na Ukrajině v rámci projektu adopce na dálku.

Duchovní péče v nemocnici Frýdek-Místek

Co nabízí:

Rozhovor, naslouchání, doprovázení v průběhu nemoci (nikoliv jen v závěru života), hledání naděje – smyslu nemoci a utrpení, modlitbu, četbu z Bible, svátosti (pro katolické věřící).

Pro koho je určena?

Lidem jakéhokoli vyznání, hledajícím i bez vyznání nemocným, jejich příbuzným i blízkým.

Jak o ni požádat?

Péče je poskytována na žádost pacienta, nebo jeho rodiny přímo na níže uvedených tel. číslech, nebo přes ošetřující personál.


DUCHOVNÍ PÉČI v nemocnicí Frýdek Místek poskytuje ThLic. Jan Wojnar, kněz Římskokatolické církve. Na žádost pacienta může poskytnout kontakt i na duchovní jiných státem uznaných církví.

Katolická BOHOSLUŽBA (mše svatá):

v nemocniční kapli sv. Lukáše budova C, 1NP ve středu v 17h.

PROSTOR KAPLE je otevřen denně od 6 do 20h

kteří hledají ztišení, jenž jim nemocniční provoz neumožňuje.

NÁVŠTĚVY duchovního na pokojích lůžkových oddělení na žádost pacienta, nebo rodiny je možné domluvit:

Nejdříve - V každé církvi (včetně Římskokatolické) podle místa bydliště u svého faráře, pastora, duchovního příslušné církve.
Následně - Na Oddělení následné péče tel.: 558 415 900-1 návštěvu nemocničního kaplana P. Jana Wojnara, (pouze ve středy od 14h).
Následně - Urgentní návštěvu (dle vážnosti zdravotního stavu) tel.: 731 625 682 (kněz Římskokatolické církve ve Frýdku).

Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, "dušičky"

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby. Vždyť také každá zapálená svíčka na hřbitově, nebo v domácnosti, nám může zpřítomnit světlo velikonoční svíce, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší naděje. Ve světle Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti.

Východní i západní křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. V západní církvi se tato výroční vzpomínka slaví 2.11. Před tímto dnem zvlášť pečlivě upravujeme hroby, pietní místa odpočinku naších drahých. Toto úsilí je vyjádřením naší víry v posmrtný život. Také letos v kostele připravíme vzpomínkové místo všech těch, kteří v uplynulém roce zesnuli. Rodina, jenž si přeje vzpomínku na ty, kteří neměli rozloučení z kostela, ať prosím, za tímto účelem zapůjčí parte zesnulého.

Bohoslužba za zesnulé bude v kostela slavena v sobotu 2. listopadu v 9 hodin a po ní (asi v 9.45h) bude následovat tzv. dušičková modlitba na hřbitově a požehnání hrobů. Je pěkné, když každá rodina během tohoto požehnání stojí u hrobu svých blízkých. Přijměte pozvání k této modlitbě za zesnulé. P. Jan Wojnar

Prašivá 2019 - Kapka vody pro Haiti

Prašivá 2019 - Kapka vody pro Haiti

Diecézní setkání dětí s otcem biskupem se tradičně uskuteční 1. července na Prašivé. Program začíná mši svatou v 10.00 hodin v areálu Kamenité u Vyšních Lhot. Dříve než se děti s rodiči nebo prarodiči na setkání vypraví, mohou se již nyní na událost připravit. Letošní setkání má téma „U pramene živé vody“ a malí účastníci mohou pomoci na dalekém ostrově Haiti budovat studny. Doprovodné sociální aktivity k letošnímu setkání dětí na Prašivé jsou popsány na webu www.prasivadeti.cz.

Zadání aktivity „Kapka vody pro Haiti“ zní: namaluj nebo napiš, co viděla kapka vody u vás doma nebo ve vaší obci. K dispozici je také šablona pro vystřižení kapky. Za každou vyrobenou kapku, kterou děti vymalují a přinesou na Prašivou, poputuje na podporu projektu Studny na Haiti částka 50 Kč.

Dobratická pouť 2019 - fotografie

Dobratická pouť 2019 - fotografie
Fotografie z letošní pouti najdete ZDE

Divadelní scénka dětí na farním odpoledni - sv. František z Assisi

Svatý Fratišek z Assisi
5.května během farního odpoledne u příležitosti dobratické pouti vystoupí děti naší farnosti s divadelní scénkou o životě svatého Františka z Assisi.
Scénka je také součástí soutěže pro děti, které budou muset poznat, co ve scénce chybí oproti původnímu scénáři. Ten lze nalézt ZDE.

Noc kostelů 24. května 2019

Noc kostelů - 2019

Dobratice, kostel sv. Filipa a Jakuba

Program Noci kostelů 24. května 2019
17:30 - 17:45 Májová pobožnost
Pobožnost k Panně Marií
17:45 - 18:30 Mše svatá.
18:30 - 21:00 Prohlídka kostela, kult. památek včetně kostelní věže s výkladem. Prohlídka panelů výstavy - téma: mše svatá.
Prohlídka věže kostela, zvonů, půdních prostorů a interiéru kostela, restaurovaných oltářů (kulturní památky) a obrazů. Možnost focení z věže kostela obce Dobratice.
19:45 - 20:45 Krátké seznámení s varhanami, na které si pak zájemci budou moci zahrát ze svých vlastních not, které si přinesou.
Vše pod vedením varhanice a sbormistryně Mgr. Karly Zouharové.
20:30 - 21:00 Poslech četby BOŽÍHO SLOVA - BIBLE.
Poslech souvislé četby z Bible.
21:30 - 22:00 Modlitba a požehnání občanům obcí.
Ztišení, meditace, Boží požehnání.

Dobratická pouť 2019

Dobratická pouť 2019 - plakát

Přijměte pozvání ke slavení velikonočních svátků

Svátost smíření:

14.4. Květná neděle, 8.00 – 8.50h sv. smíření.
15.4. Pondělí sv. týdne, od 7.30 h a po mší svaté (mše sv. v 8h)
17.4. Středa sv. týdne, od 8h do 8.50h a po mší sv. (mše sv. v 9h) a od 16 do 17h

18.4., ZELENÝ čtvrtek - den ustanovení Večeře Páně a svátostí kněžství:

V 17.30h mše sv. na památku Večeře Páně, společná adorace do 19.30h

19.4., VELKÝ pátek - památka umučení Páně:

Den přísného půstu újmy od masa
Památka sv. Expedita - pravý boční oltář
V 9h pobožnost křížové cesty
Ve 14.45h korunka k B. milosrdenství
V 15h liturgie na památku umučení Páně a po ní společná adorace kříže
19.-20.4. - sbírka na opravy chrámů ve Sv. zemi (u B. hrobu)

20.4., BÍLÁ sobota - až do setmění se nekoná liturgie

Od 9h bdění u Božího hrobu až do 13.30h. To za podmínky, že alespoň jeden je vždy v kostele a neodejde dříve, než jej další vystřídá
Po západu slunce - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – velikonoční vigilie, ve 20 h liturgie vzkříšení

21.4., SLAVNOST ZMRTVYCHVSTÁNÍ PÁNĚ - Den slavnosti:

Od 10h slavnostní mše sv. za celou farnost, všechny občany farnost
Sbírka na kněžský seminář

22.4. pondělí v oktávu velikonočním:

Od 9h mše svatá

Velikonoce znamenají, že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanici života, že pouta,
která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme
zakoušet vzkříšení i my sami v sobě
a že můžeme k životu probouzet i druhé.
Radostné a požehnané prožití velikonočních svátků přeje P. Jan Wojnar

Křesťanský billboard vyhrál soutěž Zlaté pero o nejlepší originální reklamní text

Křesťanský billboard Konečná-Přestupní
Billboard, který vyhrál soutěž Zlaté pero o nejlepší originální reklamní text, byl umístěn na stěně Salesiánského kostela na pražském Kobyliském náměstí a koloval i na sociálních sítích.

Nové webové stránky

Byly spuštěny nové webové stránky naší farnosti.

Postní kapky 2019

Postní kapky 2019 - plakát

2. Společenský večírek - ples

2. Společenský večírek - farní ples

Besedy z různých oblastí teologie

Besedy z různých oblastí teologie 2019- plakát

Pravidelné bohoslužby

Neděle - 9:00 hod (v postní době před mši křížová cesta,v květnu máj. pobožnost, v říjnu růženec)

Pondělí- 8:00 hod

Středa - 9:00 hod (kromě 3. středy v měsíci) Od 8.30 h adorace N.S.O

Čtvrtek - 17:00 hod v zimním období,
              - 17.30 hod v letním období

Pátek - 17:00 hod v zimním období, po mší sv adorace
           - 17.30 hod v letním období, po mší sv adorace

Sobota - každou sobotu 8:00 hod

Matrika


Na faře v Dobraticích se nachází matrika pouze od roku 1950. Dřívější matriky jsou v zemském archivu v Opavě. Některé si můžete na vyhledat v digitální podobě na těchto wébových adresách.
Zemský archiv v Opavě zpřístupňuje na svých webových stránkách většinu matrik z území bývalého Severomoravského kraje, a to od nejstarších ze 2. poloviny 16. století až po svazky z počátku 20. století. http://www.archives.cz/zao/digitalni_archiv/index.html
Odkazy na ostatní zemské archivy: http://www.genealogie.cz/aktivity/digitalizace/
Archvivní mapy: http://archivnimapy.cuzk.cz/

Římskokatolická farnost        Dobratice
Dobratice 66, 739 51 Dobrá
P. Jan Wojnar
Tel. 604 406 923
E-mail: wojnar.jan@centrum.cz