Oficiální stránky římskokatolické farnosti Dobratice
Zdeněk / sv. Ildefons (sobota 2. týdne v mezidobí)
Biblický citát na dnešní den
Jásejte Bohu radostným hlasem. (Ž 47,2)

KONTAKT

Farnost Dobratice

Římskokatolická farnost Dobratice

Dobratice 66

739 51, Dobrá

P. ThLic. Jan Wojnar, farář

Mobil: 604 406 923

E-mail: wojnar.jan@centrum.cz nebo                 rkf.dobratice@doo.cz

Čísla účtu: 1680572399/0800 nebo                         241279305/0300.

Web: www.farnostdobratice.cz

Správce web. stránek: Lukáš Sojka,                        lukassojka@centrum.cz

Trojí úřední hodiny ve farní kanceláři:

1./ Vždy v týdnu po večerní mší svaté.
2./ Není-li to možné, pak na telefonu /604 406 923/ od 8 do 16 hod, dle osobní domluvy.
3./ V případech duchovní služby těžce nemocným, umírajícím a zajištění pohřbu – na telefonu /604 406 923/ kdykoliv, i v noci.

Děkanát Frýdek se sídlem v Hnojníku

Římskokatolická farnost Hnojník

Hnojník 43

739 53, Hnojník

Tel./fax: 558 696 239

E-mail: rkf.hnojnik@doo.cz

Web: http://dekanat-frydek.farnost-hnojnik.cz/

Diecéze ostravsko-opavská

Biskupství ostravsko-opavské

Kostelní nám. 1

728 02, Ostrava 1

Telefon: 596 116 522

E-mail:kurie@doo.cz

Web: www.doo.cz

Římskokatolická farnost        Dobratice
Dobratice 66, 739 51 Dobrá
P. Jan Wojnar
Tel. 604 406 923
E-mail: wojnar.jan@centrum.cz